Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Voorwoord

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Aquafin kon in 2016 opnieuw rekenen op het vertrouwen van het Vlaamse Gewest, zijn klantgemeenten en financiers. Voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater droeg het Vlaamse Gewest ons in 2016 zoals elk jaar een nieuw Optimalisatieprogramma op. De projecten op dit programma hebben een totale waarde van 230 miljoen euro, de hoogste sinds jaren. Ze zorgen ervoor dat onze opdrachtenportefeuille voor het gewest ook de komende jaren goed gevuld blijft. 

Het vertrouwen van onze hoofdopdrachtgever, het Vlaamse Gewest, blijkt ook uit het akkoord dat we bereikten over de vergoeding van onze werkingskosten. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering al in 2013 een nieuw begrotingsmodel goed, dat het budget voor onze activiteiten voor het gewest laat afhangen van een aantal enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht. Deze goedkeuring voorzag ook een kalibratie van het model, na toepassing gedurende een proefperiode. In 2016 werd het model aangepast, in nauw overleg met onze Economisch Toezichthouder. In februari werd het budget 2017 goedgekeurd aan de hand van de nieuwe, gekalibreerde formule. Dit is een belangrijke mijlpaal.

Ook in 2016 zette Aquafin prima zuiveringsresultaten neer. Van alle beoordeelde rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeed 98,99% aan de opgelegde normen. Verdunning van het afvalwater door aangesloten regenwater, heeft een grote impact op de mate waarin de normen gehaald worden. In het verleden lagen de concentraties van de te verwijderen stoffen in het binnenkomend afvalwater bij felle regen al onder de zuiveringsnorm. Om alsnog ook de verwijderingsnorm te halen, moesten er vaak dure chemicaliën aan het zuiveringsproces toegevoegd worden. Vorig jaar bereikten Aquafin en zijn Ecologische Toezichthouder bij de Vlaamse Milieumaatschappij een akkoord over een andere berekeningswijze voor de verwijderingspercentages. En dat heeft alleen maar positieve gevolgen, zowel voor ons budget voor chemicaliën als voor het milieu.

Tot slot was er in 2016 een wijziging in het management van Aquafin. In augustus 2016 benoemde de raad van bestuur Jan Goossens tot algemeen directeur van Aquafin nadat Luc Bossyns eerder op het jaar zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder had aangekondigd. De raad van bestuur dankt Luc Bossyns voor de manier waarop hij het bedrijf op de kaart heeft gezet in de watersector, met een open blik op de maatschappij. We hebben het volste vertrouwen dat Jan Goossens samen met een enthousiaste ploeg Aquafin-medewerkers de ingeslagen weg verder zal verbreden en verdiepen. Het bedrijf zit alvast op koers met zijn strategie om de missie en visie waar te maken.
 

 

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.