Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Voorstel aan de Algemene Vergadering

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Rekening houdend met de winst na belastingen van het boekjaar van 8.202.159,17 euro en een overgedragen winst van 5.460,84 euro, bedraagt de te bestemmen winst 8.207.620,01 euro.

- toevoeging aan de wettelijke reserve:                    411.000,00 euro

- vergoeding van het kapitaal:                                7.788.161,78 euro

- overgedragen winst:                                                     8.458,23 euro

Indien de algemene vergadering de voorgestelde winstverdeling goedkeurt, zal op 24 april 2017 aan de Vlaamse Milieuholding een bruto dividend uitbetaald worden van:

  • 8,46 euro voor de aandelen die volledig volgestort zijn
  • 5,06 euro voor de aandelen die volledig volgestort zijn vanaf 30 juni 2016

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.