Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Voornaamste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de vennootschap

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden en houdt rekening met de risico’s bij het bepalen van de strategische richting die het bedrijf uitgaat. Op de vergaderingen komen de risicogerelateerde onderwerpen aan bod. Bij het proces van de financiële verslaggeving speelt het auditcomité een belangrijke rol. Voor meer details hierover verwijzen we naar het activiteitenverslag van dit comité. Ook het directiecomité is zich bewust van het belang van een goede interne controle en een goed risicobeheer. Sinds 2015 is het bedrijf gecertificeerd volgens de ISO 55001-norm voor asset management, waarin risicobeheersing een belangrijke rol speelt. De risicomatrix is hierin een objectief instrument om risico’s te managen. Risicogerelateerde onderwerpen worden besproken op de wekelijkse vergaderingen als vast agendapunt en ter informatie voorgelegd aan de interne auditor.

Binnen alle afdelingen wordt een risicobeheerbeleid gevoerd, waarbij de beleidslijnen zijn bepaald, procedures werden uitgeschreven, handtekeningbevoegdheden werden bepaald, knipperlichten werden ingebouwd en gebruikgemaakt wordt van checklists. Uiteraard worden de wijzigingen in de wetgeving opgevolgd. Deze instrumenten zullen aangevuld worden met een integriteitsbeleid, inclusief een meldingsprocedure voor integriteitsschendingen. Er werden ook de nodige maatregelen getroffen voor de beveiliging van informatie.

Een aantal specifieke afdelingen en functies focussen sterk op risico’s: Preventie en Bescherming, Milieu, Compliance Management, de verantwoordelijke Minder Hinder, de ombudsman en de interne auditor. Daarnaast maakt de vennootschap werk van de opvolging en rapportering van risico’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar informatiesysteem en de geactualiseerde Balanced Scorecard, die dienst doet als meetinstrument maar ook als rapporteringsysteem. Op de geïnstalleerde procedures worden intern kwaliteitsaudits uitgevoerd. Zowel de interne auditor, de externe auditor als de Economisch Toezichthouder van het Vlaamse Gewest houden toezicht op de vennootschap.
Met betrekking tot risicobeheer verwijzen we eveneens naar het jaarverslag bij de geconsolideerde jaarrekening onder IFRS.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.