Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Controle van de vennootschap

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Het mandaat van de commissaris eindigt bij het sluiten van de algemene vergadering over boekjaar 2016.  De raad van bestuur zal aan de aandeelhouder voorstellen om Ernst & Young te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.

De vergoeding van de commissaris voor de statutaire controle over de jaarrekening van de vennootschap betaald tijdens het boekjaar bedraagt 49.686 euro (exclusief btw).

In het kader van de uitgifte van de Green Bond tijdens het afgelopen boekjaar werd aan de commissaris in zijn hoedanigheid van statutaire auditor een opdracht toevertrouwd. Voor deze prestaties werd een vergoeding van 4.935 euro (exclusief btw) betaald.  Daarnaast werd een aantal bijzondere opdrachten toegekend aan de commissaris of personen met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat. De totale vergoeding hiervoor bedraagt  282.940 euro (exclusief btw).  Elk van deze opdrachten werd voorafgaand goedgekeurd door het auditcomité.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.