Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Belangrijkste gebeurtenis na het boekjaar

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

EIB en Aquafin starten tiende financieringsovereenkomst op

De EIB voorziet in ongeveer de helft van de totale financieringsbehoeften van Aquafin op lange termijn. De samenwerking loopt al meer dan 20 jaar. In februari 2017 ondertekenden beide partijen de opname van een eerste tranche van 100 miljoen euro binnen de tiende lening voor een totaal bedrag van 200 miljoen euro.

Tijdens de onderhandelingen over deze tiende financieringsovereenkomst lag de klemtoon op de duurzaamheid van de projecten waarvoor financiering werd gevraagd. Aquafin moest aantonen dat minstens een kwart van de investeringswaarde van deze projecten rekening houdt met de klimaatverandering. Dat is bijvoorbeeld het geval voor projecten waarbij we hemelwater afkoppelen van het rioleringsstelsel en voor optimalisatieprojecten die een betere bescherming bieden tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Aquafin slaagde er dan ook in deze financieringsaanvraag voldoende te motiveren.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.