Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Corporate governance verklaring

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Overeenkomstig de toenmalige bepalingen van de Belgische corporate governance code van 9 december 2004 werd het eerste charter door de raad van bestuur goedgekeurd op 26 januari 2006. Gelet op de algemene evoluties in het kader van het deugdelijk bestuur werd het corporate governance charter herbekeken en keurde de raad van bestuur op 6 februari 2014 een nieuw charter goed.  Naar aanleiding van de aanstelling van een algemeen directeur werd het corporate governance charter in lijn gebracht met deze beslissing.  De raad van bestuur keurde dit nieuwe charter goed op 15 september 2016.  De meest recente versie – geldig vanaf 1 november 2016 – is beschikbaar op www.aquafin.be. De meest recente samenstelling van de raad van bestuur en van de comités zijn ook te vinden op de website.

Raad van bestuur

Samenstelling

De samenstelling van de raad van bestuur werd in 2016 gewijzigd: Luc Bossyns werd als natuurlijke persoon via coöptatie vervangen door VOF Luga Consult. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder eindigde op 31 oktober 2016. Hij blijft wel actief als bestuurder. Het voorstel tot bevestiging van deze benoeming via coöptatie zal aan de algemene vergadering voorgelegd worden.

Naam Aard mandaat/Onafhankelijk/(niet-)uitvoerend Einde mandaat
VOF Materie, vertegenwoordigd door Eric Matthijs Onafhankelijk, niet-uitvoerend 2019
VOF Luga Consult, vertegenwoordigd door Luc Bossyns Niet-uitvoerend 20191
Alain Bernard Niet-uitvoerend 2019
Frieda Brepoels Onafhankelijk, niet-uitvoerend 2019
Koen Helsen Onafhankelijk, niet-uitvoerend 2019
Marijke Mahieu Niet-uitvoerend 2019
Ludo Suy Onafhankelijk, niet-uitvoerend 2019
Francine Swiggers Niet-uitvoerend 2019
Jean Vandecasteele Onafhankelijk, niet- uitvoerend 2019
Vlaamse Milieuholding NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel Niet-uitvoerend 2019

Op 24 november 2016 deelde Frieda Brepoels haar ontslag mee als lid van de raad van bestuur en als voorzitter van het auditcomité met ingang vanaf 1 januari 2017. Het bedrijf bedankt mevrouw Brepoels voor de kennis en ervaring die zij voor Aquafin inzette sinds haar benoeming als bestuurder in april 2014. De raad van bestuur coöpteerde op 16 maart 2017 mevrouw Kathleen Depoorter als bestuurder. Ook het voorstel tot bevestiging van deze benoeming zal aan de algemene vergadering voorgelegd worden.

De raad van bestuur van Aquafin telde in 2016 vijf niet-uitvoerende bestuurders die beantwoorden aan de criteria van artikel 526bis van het wetboek van vennootschappen: VOF Materie vertegenwoordigd door Erik Matthijs, Ludo Suy, Koen Helsen, Frieda Brepoels en Jean Vandecasteele. Deze bestuurders beantwoorden ook aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in Bijlage A bij de Belgische Corporate Governance Code. Hierdoor voldoet de raad van bestuur aan de bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code dat minstens drie leden van de raad van bestuur onafhankelijk zijn.

De raad van bestuur wordt bijgestaan door de secretaris, Alain Vanden Bon.

Voorstelling van de bestuurders

Erik Matthijs

Foto Erik MatthijsErik Matthijs is doctor in de veeartsenijkunde, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was praktiserend dierenarts tot oktober 1992. In 1986 werd hij schepen van Financiën van de stad Eeklo. In oktober 1992 werd hij aangeduid als nationaal gecoöpteerd senator. Hij zetelde in de Belgische Senaat tot juni 1995. Op 1 januari 1995 werd hij burgemeester van de Stad Eeklo, een ambt dat hij bekleedde tot eind december 2006. Hij was in die periode ook lid van de raad van beheer van de Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg te Gent. In 1995 en 1999 werd hij rechtstreeks verkozen als lid van het Vlaams Parlement voor het arrondissement Gent-Eeklo. In juni 2004 werd hij opnieuw verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger, maar dan voor de provincie Oost-Vlaanderen. In de Senaat was hij lid van de commissie Onderwijs en Wetenschap en het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. In het Vlaams Parlement was hij meer dan tien jaar vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening. Van 2004 tot 2009 was hij eveneens ondervoorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement. Hij is medeauteur van het vernieuwde bodemsaneringsdecreet en werkte eind 2004 ook mee aan de reorganisatie van de watersector in Vlaanderen. In mei 2009 werd hij aangeduid als bestuurder van Aquafin NV en vanaf april 2013 zetelt hij ook in de raad van bestuur van Aquaplus NV. Tot mei 2014 was hij voorzitter van het auditcomité, daarna werd hij voorzitter van de raad van bestuur.

Luc Bossyns

Foto Luc BossynsLuc Bossyns is burgerlijk ingenieur scheepsbouwkunde van de Rijksuniversiteit Gent. Hij behaalde een extra postuniversitair  diploma  Bedrijfsbeheer aan de UFSIA (Antwerpen). Hij begon zijn professionele loopbaan bij Cockerill Yards Hoboken in 1977. Daarna werkte hij voor CMB (hoofd Nieuwbouwafdeling) en Boelwerf (technisch directeur). Van 1993 tot 1995 was hij directeur-generaal en bestuurder van Boelwerf Vlaanderen. Daarna maakte hij de overstap naar Stork MEC, waar hij afgevaardigd bestuurder was. Van 1995 tot 2011 was hij ook vereffenaar van alle middelgrote scheepswerven in Vlaanderen. Daarnaast is hij sinds 1995 zaakvoerder van Bamboss BVBA en vanaf 2003 bestuurder bij de firma Etap NV. Hij zetelt eveneens in de raad van bestuur van het Vlaams Kenniscentrum Water VZW, rio-link NV en ASEWater Technologies Pvt. Ltd. In mei 2000 is hij aangesteld als gedelegeerd bestuurder bij Aquafin NV. Dit mandaat zette hij stop eind oktober 2016, maar hij bleef wel lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van VOF Luga Consult. Sinds 24 november 2016 zetelt hij ook als vertegenwoordiger van VOF Luga Consult in het benoemings- en remuneratiecomité.

Alain Bernard

Alain Bernard is burgerlijk ingenieur bouwkunde en burgerlijk ingenieur industrieel beleid, afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij startte zijn loopbaan bij T.V. Zeezand voor de uitbouw van de buitenhaven van Zeebrugge. Tussen 1982 en 1985 werkte hij als projectmanager bij NV Dredging International. Daarna werd hij directeur-generaal bij NV Hydro Soil Services. Vanaf 1990 werkte hij opnieuw voor de NV Dredging International, eerst als directeur van de Benelux-divisie en van 1995 tot 2006 als directeur-generaal. Van 1997 tot 2006 was hij eveneens actief als Chief Operating Officer van de D.E.M.E.-Group (Dredging Environmental & Marine Engineering). Sinds 2006 is hij Chief Executive Officer van de D.E.M.E.-Group en bestuurder bij CFE NV en verschillende dochterbedrijven uit de D.E.M.E.-Group: DEC, Scaldis, GEOSEA… Sinds 2004 is hij ook voorzitter van de Belgische Baggerfederatie. Sinds 2014 is hij bestuurder bij FIT (Flanders Investment & Trade). In 2007 werd hij benoemd tot bestuurder van Aquafin NV.

Marijke Mahieu

Foto Marijke MahieuMarijke Mahieu is licentiate in de rechten, afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Van 1975 tot 1981 werkte ze als advocaat in Gent. Sinds 1981 is ze ambtenaar bij de stad Gent. Tot 1995 werkte ze op de Juridische dienst in verschillende functies. Daarna promoveerde ze tot directeurmanager van de dienst Administratie Technische Diensten. In 1999 werd ze directeur-manager van de dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling en in 2001 waarnemend directeur-generaal van het departement Economie, Milieu en Volksgezondheid. Vanaf 2003 was ze departementshoofd Werk en Economie en sinds augustus 2014 is zij aangesteld als departementshoofd van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de stad Gent. Ze is sinds 2003 lid van het managementteam van de stad Gent. Vanuit haar functie is ze ook lid van het directiecomité van het Innovatie- en incubatiecentrum NV van de Universiteit Gent, lid van het directiecomité en bestuurder van de NV De Punt Gent en voorzitter van de raad van bestuur van VZW Labeur Gent. Ze is ook bestuurder van de CVBA Vooruit. In 2007 werd ze benoemd tot bestuurder van Aquafin NV.

Francine Swiggers

Foto Francine SwiggersFrancine Swiggers is licentiate toegepaste economische wetenschappen en master in business administration van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze begon haar professionele loopbaan bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. In 1977 maakte ze de overstap naar Bacob Bank. In 1997 werd ze benoemd als lid van het directiecomité van Groep Arco waar ze voorzitter werd van het directiecomité in november 2007. Ze is nu lid van het college van vereffenaars van Arcopar/Arcofin/Arcoplus/ Arcosyn. In 2014 had ze bestuursmandaten in Auxipar NV, Interfinance, EPC, Hogeschool Universiteit Brussel en Vlerick Alumni en was ze Censor bij de Nationale Bank van België. In 1998 werd ze bij Aquafin NV benoemd tot bestuurder.

Marleen Evenepoel

Marleen Evenepoel is sinds 2006 administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. Ze leidde er de fusie tussen de afdeling Natuur en de afdeling Bos & Groen van het vroegere AMINAL in goede banen. Marleen blies een frisse wind door het agentschap en bouwde het uit tot een moderne organisatie met een sterke missie: meer en betere natuur, samen met alle partners.De nadruk wordt gelegd op people, planet, profit. Ze startte haar professionele loopbaan in 1980 als juriste bij Groep Arco waar ze zes jaar later promoveerde tot hoofd van de dienst Rechtshulp voor verbruikers. Van 1991 tot 1998 vond je haar op het kabinet van minister Theo Kelchtermans, eerst als adviseur en nadien als adjunct-kabinetschef. In 1999 gaf ze haar carrière een andere wending als adjunct-administrateur-generaal bij Waterwegen en Zeekanaal NV. Ze was de drijvende kracht achter het stimuleren van het watergebonden transport en zette zo het Vlaamse waterwegennet mee op de kaart. Naast een bestuursmandaat bij De Scheepvaart zetelt zij bij de Vlaamse Milieuholding, Site Kanaal en Sustainable Energy Ventures. Bij Aquafin zetelt zij in de raad van bestuur sinds april 2014 en is tevens voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité.

Ludo Suy

Ludo Suy is van opleiding Industrieel Ingenieur Elektriciteit aan de Hogeschool Gent, en volgde Bedrijfsbeheer aan de KUL. Hij kwam in 1983 aan het roer van BnS Engineering. Hij bouwde het bedrijf uit tot een multidisciplinair ingenieursbureau dat het op één na grootste industriële ingenieursbureau werd van de Benelux, met vestigingen in Zelzate, Antwerpen, Herentals en Louvain La Neuve. Sinds 1992 werd BnS onderdeel van de Nederlandse Grontmij-groep, dat 10.000 ingenieurs en ontwerpers in dienst heeft en actief is in 10 Europese landen. Ludo Suy was afgevaardigd bestuurder tot 2008. Sinds 2008 tot in 2011 legde hij zich, als Directeur Strategie, toe op de uitbouw van de engineeringactiviteiten voor industrie en energie in Europa. In februari 2012 nam hij ontslag als bestuurder bij Grontmij. Vanaf 2011 is hij actief als onafhankelijk adviseur en coach voor groeibedrijven. Sinds 2006 is hij rechter in handelszaken aan de Rechtbank van Koophandel te Gent waar hij gespecialiseerd is in Handelsonderzoek en de herstructurering van bedrijven via de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen. Gedurende zijn loopbaan heeft hij als peter verschillende groeibedrijven en starters begeleid in diverse Plato-projecten van Voka. In 2002 werd hij ridder in de kwaliteitszorg (Vlaamse regering) en in 2004 Beste Werkgever 2004 (Vlerick). Sinds april 2014 maakt hij deel uit van de raad van bestuur van Aquafin NV en in juni 2014 werd hij eveneens benoemd als bestuurder bij Aquaplus NV.

Frieda Brepoels

Frieda Brepoels werkte als architect van 1978 tot 1993. In 1982 werd zij op 27-jarige leeftijd schepen in Bilzen. Nadien werd ze ook verkozen in de provincieraad en het federale parlement. Voor de provincie Limburg was ze acht jaar bestendig afgevaardigde, in de Kamer was ze van 2001 tot 2003 fractievoorzitster. In 2004 werd Frieda Brepoels Europarlementslid en dat bleef ze tot begin 2013. Van 2007 tot 2012 was ze gemeenteraadslid in Hasselt. Uiteindelijk keerde ze in 2012 terug naar Bilzen waar ze sinds 2013 burgemeester is. Daarnaast is zij bestuurder bij Infrax Limburg, VVSG, Bionerga, Klimaatbedrijf NUHMA en de Lijn. Sinds januari 2015 werd zij benoemd tot voorzitter van De Scheepvaart. In april 2014 werd zij benoemd als bestuurder bij Aquafin NV, een mandaat dat zij stopzette vanaf 1 januari 2017.

Jean Vandecasteele

Jean Vandecasteele is zijn loopbaan begonnen in de privésector. Na zijn militaire dienst, in 1978, is hij gestart bij het Bestuur van het Zeewezen (nu Maritieme Zaken). Hij werd gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig vice-premier Willy Claes, waar hij de minister adviseerde inzake dossiers die betrekking hadden op verkeer en overheidsbedrijven (Belgacom, NMBS, Regie der Luchtwegen en De Post). Op 26-jarige leeftijd werd hij in 1982 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Oostende. Op 1 januari 1995 werd hij eerste schepen van de stad Oostende en werd hij bevoegd voor openbare werken, parkeren en verkeer, urbanisatie, stadsrenovatie, bouwvergunningen, werken en leveringen, aanbestedingen, wijkraden en het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Op 26 juni 1997 legde hij de eed af als burgemeester van de stad Oostende nadat hij al enige tijd waarnemend burgemeester was. In 2000, 2006 en 2012 werd hij opnieuw verkozen als burgemeester. Hij is lid van de raad van bestuur van IMEWO, TMVW, WVI, Astrid  NV, MuZee en Power-Link. Daarnaast zetelt hij als bestuurder in de Belgacom-Adviesraad. Hij werd tot bestuurder benoemd bij Aquafin NV vanaf april 2014.

Koen Helsen

Koen Helsen is schepen voor publieke ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit en intercommunales in de Antwerpse gemeente Kapellen. Hij was voordien OCMW-voorzitter (1995-2001) van Kapellen, waar hij ook waarnemend burgemeester is geweest ter vervanging van Dirk Van Mechelen (2001-2006). In de legislatuur 1999-2004 zetelde hij in het Vlaams  Parlement en was hij actief in de commissies Openbare Werken en Welzijn. Koen Helsen was provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en -planning, economie, sport en patrimonium in de  periode 2007-2012. Nu zetelt hij in de provincieraad van Antwerpen, waar hij fractievoorzitter is voor Open-VLD. Koen Helsen is van opleiding bouwkundig ingenieur. Sinds 21 april 2015 zetelt hij in de  raad van bestuur van Aquafin.

Activiteitenverslag en aanwezigheden

Naast de uitoefening van de bevoegdheden zoals omschreven in het charter, heeft de raad van bestuur in het afgelopen boekjaar ook de verschillende aspecten van de relatie met de toezichthouder besproken en werd de procedure voor de vervanging van de gedelegeerd bestuurder opgevolgd.  In functie van de wijzigingen binnen de raad van bestuur werd de samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité opnieuw bekeken.

Tijdens 2016 vergaderde de raad van bestuur zes keer. Op twee bijeenkomsten waren alle bestuurders aanwezig. Op één vergadering was één bestuurder afwezig en op twee vergaderingen waren telkens twee bestuurders afwezig.  Eén vergadering ging door in aanwezigheid van zeven bestuurders. Vier bestuurders waren aanwezig op alle vergaderingen in 2016. Vier andere bestuurders woonden vijf bijeenkomsten bij en twee bestuurders waren afwezig op twee vergaderingen.

Auditcomité

Samenstelling sinds juni 2015

Voorzitter Frieda Bepoels ( tot 1 januari 2017)
  Marijke Mahieu
  Francine Swiggers
  Jean Vandecasteele
  Koen Helsen

Activiteitenverslag en aanwezigheden

Naast het gebruikelijke toezicht op de integriteit van de financiële informatie, de evaluatie van de interne controle op organisatieniveau, de bespreking van de interne auditverslagen en de goedkeuring van het auditplan werd ook de onafhankelijkheid van de commissaris en de representatiebrief van het management geëvalueerd. Het comité besteedde bijzondere aandacht aan de opleveringsproblematiek en de aangroeiende nagekomen kosten, de door de commissaris geformuleerde aandachtspunten bij de opvolging van de gemeentelijke activiteiten en de nagekomen kosten. Ook in 2016 kwamen een aantal uitzonderlijke onderwerpen aan bod, o.a. het rentemanagement, de opmaak van een integriteitsbeleid en de procedure voor melding van integriteitsschendingen. Verder nam het comité kennis van de resultaten van de ICT-audit en beoordeelde het de onderzoeken van de interne auditor naar aanleiding van meldingen van onregelmatigheden en/of fraude.

Het auditcomité brengt verslag uit over zijn activiteiten aan de raad van bestuur.

In 2016 kwam het auditcomité vier keer samen. Aan twee bijeenkomsten namen alle leden deel. Tijdens één vergadering waren vier leden aanwezig en op één vergadering waren vier leden aanwezig of vertegenwoordigd. Twee bestuurders namen deel aan alle vergaderingen, twee bestuurders waren afwezig op één vergadering. Een bestuurder nam deel aan twee vergaderingen.

Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité

Francine Swiggers is licentiate toegepaste economische wetenschappen en master in business administration. Ze heeft beroepservaring opgedaan op het gebied van boekhouding en audit onder meer als lid van de raad van bestuur en lid van het auditcomité van de VDK-Savings bank.

Benoemings- en remuneratiecomité

Samenstelling:

Voorzitter Frieda Bepoels ( tot 1 januari 2017)
  Marijke Mahieu
  Francine Swiggers
  Jean Vandecasteele
  Koen Helsen

Activiteitenverslag en aanwezigheden

Tijdens de bijeenkomsten in het afgelopen boekjaar werd een evaluatie gemaakt van de doelstellingen voor de directie over 2015. Daarnaast bepaalde het comité de doelstellingen voor 2016. Behalve de globale verloning voor 2016 werd ook de verloning van de directie besproken. Op vraag van een bestuurder werd nagekeken wat het risico op onderfinanciering binnen de groepsverzekering is.

De opvolging van de gedelegeerd bestuurder werd binnen het comité uitgebreid besproken.  Het benoemings- en remuneratiecomité besprak eveneens het voorstel van de cao tijdskrediet en de aanzet tot een vernieuwd loonbeleid. Naar aanleiding van de sociale verkiezingen werd ook de nieuwe zetelverdeling toegelicht. Verder werd de aanpassing van het wagenbeleid met een aanbod van meer milieuvriendelijkere opties voorgelegd aan het comité.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam tijdens het voorbije boekjaar vijf keer samen. Alle bestuurders namen deel aan alle vergaderingen in 2016.

Directiecomité

Samenstelling

In de loop van 2016 is de samenstelling van het directiecomité gewijzigd. De raad van bestuur stelde Jan Goossens aan als algemeen directeur vanaf 1 oktober 2016. Sindsdien maakt hij deel uit van het directiecomité. De leiding van het directiecomité was tot 31 oktober 2016 in handen van Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder. Vanaf 1 november 2016 nam Jan Goossens de leiding over. In de onderstaande tabel wordt de samenstelling van het directiecomité vanaf 1 november 2016 weergegeven:

Algemeen directeur Jan Goossens
Asset management Bart Van Eygen
Financieren Johan Maes
Infrastructuur Dirk De Waele
Marketing & ICT Danny Baeten
Operaties Hans Bruynooghe
Organisatie ontwikkeling Sabine Schellens

Het directiecomité vergadert wekelijks. Daarnaast komt het directiecomité één keer per kwartaal samen om de evolutie van de doelstellingen uit het  Strategisch Aquafin Management Plan te beoordelen.

Voornaamste elementen van het evaluatieproces van de raad van bestuur, de comités en de individuele bestuurders

De leden van de raad van bestuur evalueren op regelmatige basis de omvang, samenstelling en de werking van dit orgaan. De actuele samenstelling wordt getoetst aan de gewenste samenstelling. Ook worden de relatie en de interactie met het directiecomité bekeken. De bestuurders ontvangen hierover een analyse van het benoemings- en remuneratiecomité. Om deze interactie te beoordelen, komen de niet-uitvoerende bestuurders ten minste één keer per jaar samen, in afwezigheid van de algemeen directeur.

Binnen het evaluatieproces van het auditcomité worden de volgende elementen behandeld: het interne reglement, de samenstelling en benoeming, de vergaderingen, de opleiding van de leden en de middelen hiervoor, de klokkenluidersprocedure en de relatie met de raad van bestuur. Er wordt ook een evaluatie gemaakt van de verantwoordelijkheden rond de financiële rapportering van de vennootschap, de interne controle en risicobeheerssystemen en de interne en externe audit.

Het benoemings- en remuneratiecomité maakt om de twee jaar een evaluatie van zijn eigen effectiviteit en doeltreffendheid. Voor deze zelfevaluatie wordt een individuele vragenlijst voorgelegd aan de leden van het comité. De resultaten worden besproken tijdens een vergadering van dit comité en voorgelegd aan de raad van bestuur. Verder wordt een analyse gemaakt van de interactie tussen het directiecomité en de raad van bestuur. Het comité geeft ten slotte advies over de prestaties van de individuele bestuurders met het oog op hun eventuele herbenoeming, met bijzondere aandacht voor de evaluaties van de verschillende voorzitters.

Remuneratieverslag

Niet-uitvoerende bestuurders

De algemene vergadering besliste in 2005 om een vaste vergoeding per jaar uit te betalen, aangevuld met een vergoeding per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of één van zijn comités. Deze bedragen worden verhoogd met 20% voor de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitters van de comités. Als de bestuurders een taak uitoefenen die los staat van hun normale taken als bestuurder, krijgen ze overeenkomstig de beslissing van 2009 een onkostenvergoeding. Het gaat hierbij alleen om opdrachten die door de raad van bestuur of het directiecomité af en toe aan individuele bestuurders worden toevertrouwd. Deze vergoedingen worden ten laste genomen van de algemene kosten.

Naam Ontvangen bedrag totaal (in euro)
Alain Bernard 11.729,39
Frieda Brepoels (V) 11.665,99
Koen Helsen 12.416,25
Marijke Mahieu 11.782,23
Ludo Suy 15.005,17
Francine Swiggers 11.465,22
Jean Vandecasteele 12.786,10
VMH NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel (V) 12.733,26
VOF Luga Consult, vertegenwoordigd door Luc Bossyns (vanaf 1/11/2016) 3.821,74
VOF Materie, vertegenwoordigd door Erik Matthijs (V) 24.283,00

((V) = voorzitter)

Uitvoerend bestuurder t.e.m. 31 oktober 2016

De totale bruto-vergoeding die over  2016 door de vennootschappen BVBA Bamboss dan wel VOF Luga Consult, aan Aquafin werd gefactureerd is als volgt samengesteld:

  • basisvergoeding: 349.254 euro
  • variabel deel: 91.201,86 euro
  • pensioenrechten: nvt
  • andere vergoedingsbestanddelen: 3.557,50 euro

Tot 31 oktober 2016 heeft hij geen vergoeding als bestuurder (binnen de raad van bestuur) ontvangen.

Directiecomité

De totale bruto-verloning die over 2016 aan de leden van het directiecomité – vanaf 1 oktober 2016 met inbegrip van de algemeen directeur - werd toegekend, met uitzondering van de uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, werd toegekend bedraagt:

  • basissalaris: 873.908,68 euro
  • variabel deel: 134.839,76 euro
  • pensioenrechten: 101.302,45 euro
  • andere vergoedingsbestanddelen: 152.646,24 euro

De variabele verloning over het boekjaar 2016 zal in 2017 worden uitgekeerd in de vorm van warranten.

Algemeen

Na advies van het benoemings- en remuneratiecomité legt de raad van bestuur het loonbeleid vast, zowel voor het uitvoerend management als voor de gedelegeerd bestuurder. Doel van dit beleid is het aantrekken, behouden en motiveren van deskundige personen. De omvang van de vergoeding houdt rekening met de individuele taken en verantwoordelijkheden van de leden van het directiecomité.

De prestaties van het directiecomité worden eenmaal per jaar in aanwezigheid van de gedelegeerd bestuurder/algemeen directeur beoordeeld. De beoordeling van de gedelegeerd bestuurder/algemeen directeur gebeurt in hun afwezigheid. Het benoemings- en remuneratiecomité volgt de hele procedure nauwgezet, die ook door de raad van bestuur wordt goedgekeurd. Elk jaar worden op basis van het reglement bedrijfs-, persoonlijke en commerciële doelstellingen geformuleerd. Aan elk van deze doelstellingen wordt vooraf een bepaald gewicht in de evaluatie toegekend. Voor 2016 hadden de elementen van evaluatie betrekking op onder meer organisatorische, budgettaire, economische en ecologische aspecten en/of resultaten. Ook het totale functioneren van het directielid wordt beoordeeld, naast de evaluatie op basis van de geformuleerde doelstellingen. De periode waarbinnen deze prestaties beoordeeld werden, loopt van 1 januari  2016 tot en met 31 december 2016.

De afgesloten arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in het corporate governance charter.

Vergoedingen voor adviesraad burgemeesters

In het kader van zijn gemeentelijke activiteiten heeft Aquafin een adviesraad van burgemeesters opgericht.  Een aantal maal per jaar komt deze groep samen om van gedachten te wisselen omtrent diverse waterthema’s of legt Aquafin deze groep een aantal vragen voor.  De burgemeesters die in deze adviesraad zetelen, ontvangen een bruto-vergoeding van 250 euro per vergadering waarop zij effectief aanwezig zijn. In dit kader werd in totaal in 2016 10.500 euro uitbetaald.

Toelichting bij de afwijking ten opzichte van de Code

Aquafin past de bepalingen zoals vastgesteld in de Belgische Corporate Governance Code voor genoteerde bedrijven toe. In bepaalde gevallen wordt afgeweken van de code wegens het eigen karakter van het aandeelhouderschap van de onderneming. De bepalingen van deze code die niet nageleefd worden, worden hierna verder toegelicht.

Bepaling 5.2/4 : meerderheid van onafhankelijke bestuurders in het auditcomité

Het auditcomité telt vijf leden die allen niet-uitvoerende bestuurders zijn. Sinds juni 2015 zijn drie leden volgens de Belgische Corporate Governance Code onafhankelijk. Het auditcomité is vanaf die datum in meerderheid samengesteld uit onafhankelijke bestuurders.

Bepaling 5.4/1: meerderheid van onafhankelijke bestuurders in het benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité is sinds november 2016 samengesteld uit vier niet-uitvoerende bestuurders waarvan één bestuurder als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de criteria van de Belgische Corporate Governance Code. De reden hiervoor is dat een zinvolle bijdrage aan het benoemings- en remuneratiecomité slechts mogelijk is wanneer de leden het bedrijf en de specifieke context waarbinnen het moet werken door en door kennen.

Bepaling 8.8: samenroepen van / voorstellen indienen voor algemene vergaderingen

In de statuten van de vennootschap is de wettelijke drempel van 20% voor de bijeenroeping van een algemene vergadering opgenomen. Gelet op de eigenheid van het aandeelhouderschap van de vennootschap heeft een verlaging van de drempel voor de indiening van voorstellen voor de algemene vergadering tot op vandaag geen nut.

Transacties met voorwetenschap en marktmisbruik

Aangezien de Richtlijn 2003/6/EC betreffende de handel met voorwetenschap en marktmanipulatie sinds de uitgifte van de obligatielening van toepassing is op de vennootschap, werden in het charter maatregelen opgenomen om te voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn. Deze obligatie werd in september 2015 terugbetaald. De rol van de compliance officer wat betreft de naleving van de toepasselijke bepalingen en de nodige informatieverstrekking is omschreven. Een verhandelingsreglement zal indien nodig worden opgesteld door de raad van bestuur.
Alain Vanden Bon, secretaris van de raad van bestuur, is aangesteld als compliance officer.

1 Mits bevestiging van de coöptatie door de algemene vergadering van 18 april 2017.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.