Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Jaarverslag 2015

U bent hier

Eind 2015 werd 82,3 % van het afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. De bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur is in belangrijke mate uitgebouwd, zodat onze aandacht meer en meer verschuift naar een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen, namelijk het realiseren van de Kaderrichtlijn Water, het omgaan met meer hemelwater door de klimaatverandering en het in stand houden van de zuiveringsinfrastructuur.

Het verleggen van de focus naar deze uitdagingen vertaalt zich in een aangepaste visie en missie en ook onze bedrijfswaarden hebben we bijgesteld. De manier waarop Aquafin zich organiseert om de drie uitdagingen aan te pakken, kon in 2015 op veel waardering rekenen. Onze klanten bevestigden hun vertrouwen in het bedrijf en voor het werven van financiële middelen wisten we met de uitgifte van een groene obligatie een nieuwe markt aan te spreken.

Vorig jaar mocht Aquafin zich bovendien het eerste bedrijf noemen dat in België het ISO 55001-certificaat behaalde voor de manier waarop het zijn assets beheert, afgestemd op de behoeften van zijn stakeholders.

Ondanks een slechte start door een erg nat voorjaar, konden we in 2015 toch goede zuiverings resultaten voorleggen. Van de 290 beoordeelde rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden er 7 niet aan één van de verwijderings percentages. Alle installaties voldeden wel aan de concentratienormen, waardoor ze hun werk deden voor het milieu.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.