Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Jaarverslag 2014

U bent hier

Meewerken aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen, was ook in 2014 een van de belangrijkste opdrachten van Aquafin. In september vierden we samen met al onze partners dat enkele waterlichamen in de Kempen heel dicht bij de “goede toestand” zitten die de Kaderrichtlijn Water vooropstelt. Toch is er nog veel werk aan de winkel en blijft het onder de huidige economische omstandigheden een uitdaging om alle projecten die nog nodig zijn te realiseren.

Tegelijk willen we als bedrijf onze meerwaarde voor de samenleving vergroten door onze klanten oplossingen aan te reiken voor datgene waarvan hun burgers wakker liggen. Daarom hebben we vorig jaar het hemelwaterplan op de markt gebracht, waarmee we meer ruimte willen geven aan water in de openbare ruimte en de belevingswaarde voor burgers willen vergroten.
 
Daarnaast vraagt het in stand houden en vervangen van de bestaande bovengemeentelijke infrastructuur meer en meer aandacht en budget. Met deze infrastructuur moeten we immers duurzame en kwaliteitsvolle prestaties leveren. Dat is in 2014 zeker gelukt, want onze zuiveringsresultaten waren nooit eerder zo goed. Slechts één installatie voldeed niet aan de opgelegde normen. We verliezen ook steeds minder vuilvracht door incidenten met interne of externe oorzaak grondig te analyseren, zodat we weten welke acties we prioritair moeten ondernemen om herhaling te vermijden.

Het continu verbeteren zit steeds meer verweven in onze activiteiten. De interne voorbereiding op een certificering in het kader van ISO 55001, heeft hier nog een extra stimulans aan gegeven. We willen er zorg voor dragen dat elke euro van onze klant, gemeentelijk of bovengemeentelijk, goed besteed is.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.