Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Jaarverslag 2012

U bent hier

Schoon water in onze beken en rivieren, daar maakt Aquafin elke dag werk van.  Onze focus ligt vandaag niet alleen meer op de zuivering en een optimaal transport van huishoudelijk afvalwater. Voor onze klanten willen we ook in ruimere zin meewerken aan oplossingen voor propere waterlopen.  We zijn het voorbije jaar verder gegaan met de uitwerking van ons strategisch plan en hebben de organisatie nu volledig gekanteld in de richting van de klant. De eerste resultaten daarvan zijn goed merkbaar. We hebben al onze targets gehaald voor de aanbesteding en oplevering van projecten voor het Vlaamse gewest. Gezien het natte jaar hebben we ook prima zuiveringsresultaten behaald. Daarnaast is Aquafin de enige operator op de commerciële markt die het aantal klant-gemeenten vorig jaar wist uit te breiden. Op middellange termijn willen we zowel het gewest als onze klant-gemeenten nieuwe producten aanbieden, die gericht zijn op de adaptatie aan de veranderende klimaatomstandigheden in Vlaanderen.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.